U kan die vorm invul en ‘n spesiale versoek rig aan ons data beskermins beampte of
U kan dit skriftelik doen deur van die besonderhere hieronder gebruik te maak. 

Vul asb die vorm in of stuur die inligting na:

Vir Aandag: Data Beskermins Beampte
21 Hadfield straat
CW1
Vanderbijlpark
1911
Suid Afrika

Scroll to Top